>> Gelezen & Goedgekeurd

> Terug


Dagboeken 1931-1949

TITEL: Dagboeken 1931-1949

GENRE: dagboek

AUTEUR: George Orwell

UITGEVERIJ: Arbeiderspers

GELEZEN DOOR: Gert

BOEK: In de straffe reeks 'Privé domein' van uitgeverij De Arbeiderspers, verscheen onlangs ook een selectie uit de dagboeken van George Orwell (die u kent van Animal Farm en 1984).

Orwell was een fanatiek dagboekschrijver en de selectie geeft een degelijke inkijk in de politieke achtergrond en bewogenheid van de schrijver, maar evenzeer in zijn passie voor tuinieren, waarvan we allerlei lijstjes en tips voorgeschoteld krijgen (hoeveel eieren de kippen leggen, wanneer de tuinbonen geplant moeten worden,...)

Onder de indruk zijn we vooral van Orwell die zich onder de hop-plukkers en zwervers mengt en zich met hen vereenzelvigt. Een dagelijkse - dikwijls harde - leerschool die zijn politieke overtuigingen alleen maar versterkt. Op zijn tochten zoekt hij steeds activistische kennissen op en gaat op zoek naar de levensomstandigheden van arbeiders, mijnwerkers,...
Een sociale bewogenheid en politieke visie die we later ook duidelijk in zijn werk terugvinden.

Sterk zijn ook de twee oorlogsdagboeken, waarin Orwell de beweegredenen van de politici in de verschillende landen probeert te doorgronden. (soms correct, soms foutief). Orwell werkte enige tijd als propagandist voor de BBC, maar spreekt van bij aanvang zijn frustraties uit over die taak. De oorlogsdagboeken schetsen ook een sterk beeld van hoe de gemiddelde Londenaar de aanloop naar en de aanvang van de oorlog beleefde en hoe die omging met de bombardementen op zijn stad.

De dagboeken bevatten geen intieme details of emotionele persoonlijke ontboezemingen en hebben dat ook niet nodig: je krijgt een Orwell te zien die sterk observeert, op zoek gaat naar bevestiging van zijn overtuigingen en je kan als lezer soms duidelijk proeven welke ideeën of ervaringen een doorslag hebben gekregen in zijn boeken. Heerlijk.

gepubliceerd op 22/01/15, 16:16