>> Gelezen & Goedgekeurd

> Terug


Onderworpen

TITEL: Onderworpen

GENRE: Roman

AUTEUR: Michel Houellebecq

UITGEVERIJ: Arbeiderspers

GELEZEN DOOR: Gert

PRIJS: € 19.99

BOEK: Er kon de laatste jaren geen boek van Michel Houellebecq gepubliceerd worden of we hadden het binnen een week na verschijning uitgelezen. We zijn fan.
In onze ogen zijn er weinig schrijvers die zo de vinger aan de maatschappelijke pols houden dan de Fransman die met zijn vorige boek (het prachtige 'De kaart en het gebied') de Prix Goncourt won.
Dat hij een provocateur wordt genoemd en controverse oproept, lijkt ons inherent aan bovenstaande eigenschap, dat vinden we dus fel overroepen en niets om van wakker te liggen.
Toch was de heisa rond de publicatie van 'Soumission' ('Onderworpen' in een meer dan degelijke vertaling van Martin De Haan) ongezien en behoorlijk heftig. De aanslag op Charlie Hebdo viel samen met de start van de promotiecampagne van het boek, waarin de islam een fundamentele rol speelt. Vuurwerk gegarandeerd.
Is 'Onderworpen' dan het grote anti-islam boek waarvoor sommigen het graag willen slijten? Nee, me dunkt. 'Onderworpen' als dusdanig beschouwen doet het boek tekort en zegt meer over hen die het boek dat etiket willen opkleven, dan over het boek zelf.

Zo, over naar literatuur.

In 'Onderworpen' volgen we François, hoogleraar literatuur aan de universiteit, en specialist in JK Huysmans, met wiens levensloop er heel wat parallellen te vinden zijn. In volle midlife-crisis worstelt François met zijn seksleven, de onmogelijkheid zich te binden en de daaruit vloeiend eenzaamheid. Intussen kent Frankrijk een politieke aardverschuiving: door het onvermogen van de centrumpartijen om nog voeling met de bevolking te houden, de angst voor extreem rechts en politiek opportunisme, komt er in 2022 een islamitische president aan de macht.
Terwijl François blijft worstelen met zijn demonen, verandert de aanblik van het land zachtjes aan.
Houellebecq schetst geen spectaculaire ommezwaaien, maar beschrijft subtiel (en met tegenstrijdigheden) hoe de islam een oplossing zou bieden voor het in verval gerakende Europa.
Natuurlijk schop je dan tegen schenen, maar grote, onontkoombare waarheden poneert Houellebecq daarom niet: liever tegenstrijdigheden of personages die zoekende in zichzelf maatschappelijk relevante uitlatingen doen. 'Onderworpen' is dan ook een boek met vele lagen, en wie zich focust op het islam-verhaal, laat veel aan zich voorbijgaan.
En als je denkt het einde stilaan te voorvoelen (wederom kan wie dat wil parallellen zien met het leven van JK Huysmans) doet Michel Houellebecq dat toch weer erg sterk en subtiel op zijn manier.(Laat ons stellen dat we vinden dat enkele recensenten wel erg kort door de bocht gaan met hun interpretatie van dat einde)

Onderkoeld, erg goed geschreven én met humor: grote meneer, die Michel Houellebecq.

En dat het hoog tijd wordt dat we 'Tegen de keer' van JK Huysmans eens gaan lezen...gepubliceerd op 24/05/15, 21:14