>> Gelezen & Goedgekeurd

> Terug


Op klompen

TITEL: Op klompen

GENRE: roman

AUTEUR: André Baillon

UITGEVERIJ: Daedalus

GELEZEN DOOR: Gert

BOEK: Toen we de in 1875 geboren Antwerpse schrijver André Baillon ontdekten, waren we meteen gefascineerd. De novelle 'Waanzinnen' toonde zijn schrijverscapaciteiten aan, waarna we zijn biografie (geschreven door Frans Denissen) ter hand namen en ons gewillig onderdompelden in zijn boeiende levensloop (erfenis verbrassen, kippen kweken, prostituee huwen, vluchten met minnares, driehoeksrelatie, psychiatrie, schrijven, psychiatrie, zelfmoord).

Het type schrijver waarvan we zeggen: fantastisch figuur, zolang het je eigen nonkel of broer niet is.

Enfin, het werd de hoogste tijd om ook de romans van Baillon ter hand te nemen, en waar beter beginnen dan bij zijn debuut Op Klompen?

Het autobiografische boek beschrijft de tijd die Baillon in Westmalle doorbracht aan het begin van de 20ste eeuw. Hij trok er zich terug met zijn vrouw Marie en zette een bescheiden kippenkwekerij op poten. (Hoewel het slachten van een kip hem helemaal van zijn stuk brengt).
Ik korte hoofdstukjes laat Baillon ons kennismaken met de streek, de bewoners van het dorp en zijn eigen wedervaren. Hij doet dat met een vlotte pen en erg veel humor. Heerlijk om lezen.
Naar het einde van de roman voel je naar boven komen dat Baillon een erg onzekere en twijfelende persoonlijkheid heeft.

Op klompen lijkt te neigen naar een streekroman, maar is daarvoor veel te gevat en ludiek geschreven. Baillon schets de bewoners erg raak en fris en weet ook op mooie wijze de tragische gebeurtenissen te vatten, waardoor prachtig doorschemert dat hij een erg gevoelig karakter heeft.

Na meer dan 100 jaar nog steeds lezenswaardig, straf is dat, me dunkt!

gepubliceerd op 8/04/16, 10:26