>> Gelezen & Goedgekeurd

> Terug


Begrijpend lezen

TITEL: Begrijpend lezen

GENRE: roman

AUTEUR: Alejandro Zambra

UITGEVERIJ: Karaat

GELEZEN DOOR: Gert

PRIJS: € 17.95

BOEK: Alejandro Zambra – Begrijpend lezen

Een recensie

Opgave 1: kies het juiste antwoord

1) Na verschijning van het boek

a) begonnen we meteen te lezen
b) sukkelde het in de hoek van onze boekenkast onder het stof
c) bleef het in onze gedachten hangen en begonnen we er uiteindelijk na 2 weken in te lezen
d) bleek het ideaal om onder de poot van een wankele tafel te steken

2) Toen we begonnen met lezen

a) waren we meteen enthousiast
b) moesten we regelmatig lachen
c) raakten we gebiologeerd
d) ontdekten we schrijnende verhalen met humor in een unieke stijl
e) meerdere antwoorden zijn juist

3) Begrijpend lezen is een uniek boek

a) omwille van de opbouw als een examen met meerkeuzevragen
b) omwille van de unieke combinatie van humor & scherpe maatschappijkritiek
c) omdat het met weinig woorden en op slechts 100 blz veel vertelt
d) omdat de lezer zelf zijn rol moet opeisen
e) meerdere antwoorden zijn mogelijk

Opgave 2: vul aan

1) Door voor deze unieke vorm te kiezen, maakt Alejandro Zambra van 'Begrijpen lezen' een ___________ boek

a) moeilijk
b) aangrijpend én humoristisch
c) belachelijk
d) telefoon-

2) Voor de lezer is 'Begrijpend lezen' een _______________ leeservaring

a) vervelende
b) moeizame en stugge
c) vlotte, originele en verrassende

3) Alejandro Zambra toon met 'Begrijpend lezen' aan dat hij een ___________________ schrijver is.

a) arrogant & boertig
b) toonaangevend & verfrissend
c) frisgewassen & geschoren


Opgave 3: welke stelling hoort niet thuis in het rijtje

a) Met 'Begrijpend lezen' bevestigt Alejandro Zambra dat hij een te volgen auteur is, die -wars van conventies en zonder te forceren – een unieke en originele bijdrage levert aan het literaire landschap.
b) Het boek leest als een trein en brengt de lezer regelmatig aan het lachen. Het is net door die humor dat Zambra er in slaagt een verteerbaar boek te schrijven over het moeilijke leven in een dictatuur. Zonder geweeklaag of overdreven dramatiek, voel je de constant aanwezige druk van de samenleving waarin Zambra opgroeide.
c) Het is voor de lezer een erg aangename ontdekking hoe je aan de hand van meerkeuzevragen een volledig verhaal kan construeren. Hoewel de informatie (vooral in het eerste deel van het boek) eigenlijk behoorlijk karig is, voel je perfect waar het zwaartepunt ligt en wat de auteur je wil vertellen.
d) Begrijpend lezen is alweer een mooi uitgegeven en verzorgde titel van uitgeverij Karaat. De uitgeverij heeft naast Zambra ook de fantastische Valeria Luiselli in haar rangen en houdt zo de vinger aan de Zuid-Amerikaanse literaire pols.

Opgave 4: kies het juiste antwoord

1) Begrijpend lezen van Alejandro Zambra is

a) een niemendalletje
b) een absolute leestip
c) papierverspilling

2) Deze recensie was

a) een dappere poging
b) leuk, zonder meer
c) fantastisch
d) zonde van de tijd


Antwoorden (met verbetersleutel)

Opgave 1
1)c
2)e
3)e

Opgave 2
1)b
2)c
3)b
Opgave 3
d
Opgave 4
1)b
2)...

gepubliceerd op 14/09/16, 10:59