>> Gelezen & Goedgekeurd

> Terug


Het Vuur

TITEL: Het Vuur

GENRE: oorlogsroman

AUTEUR: Henri Barbusse

UITGEVERIJ: Arbeiderspers

GELEZEN DOOR: Gert

PRIJS: € 15.99

BOEK: Indrukwekkend hoe Barbusse de oorlogservaringen van Franse frontsoldaten tijdens WO I weergeeft. De auteur bevindt er zich middenin, maar geeft vooral ruimte aan de angsten, twijfels of kleine pleziertjes van zijn kameraden.
Hij neemt je mee naar de gruwel van de loopgraven, maar zijn rol is louter beschrijvend, waardoor de aanblik van al dat leed en al die wreedheid nog meer ontwrichtend is.
De heftigheid en het ontregelende effect van zo’n vuile oorlog kent zijn apotheose in een door storm, bombardementen en geweld ontworteld, desolaat landschap, waarin de weinig overgebleven soldaten verkleumd en vertwijfeld diezelfde desolaatheid zich in hun gedachten voelen vastzetten.
Heftig.
Henri Barbusse eindigt met eenvoudige, heldere waarheden, die meer dan 100 jaar later nog even nonchalant genegeerd worden.
Ook heftig.

gepubliceerd op 27/06/20, 10:17