>> Gelezen & Goedgekeurd

> Terug


Het jaar 4338

TITEL: Het jaar 4338

GENRE: utopische roman

AUTEUR: Vladimir Odojevski

UITGEVERIJ: uitgeverij Pegasus (reeks Slavische cahiers)

GELEZEN DOOR: Gert

BOEK: De Russische schrijver-filosoof Vladimir Odojesvki (1803-1869) leefde een beetje in de schaduw van grote literatoren als Poesjkin en Dostojevski, maar wist met zijn onafgewerkte roman Het jaar 4338 toch de tijd te trotseren.
In deze briefroman komt het hoofdpersonage uit de 19de eeuw door een vorm van hypnose in de 44ste eeuw terecht, waar hij als Chinees verslag uitbrengt van een trip naar Rusland. Dat zijn verhaal een beetje aanvoelt als een ode aan de Russische normen en waarden, vergeven we hem graag. Dat de tand des tijds er verder voor zorgde dat enkele van zijn ideeën wat naïef aanvoelen is onvermijdelijk. Wat rest is een hoogst amusant werkje waarin Odojevski aantoont dat hij van vele markten thuis was en waarin hij zelfs alludeerde op het bestaan van blogs en het internet in de toekomst. Een aangenaam tussendoortje met als kers op de taart dit mooie citaat:
De minister van Verzoening is de voornaamste hoogwaardigheidsbekleder in het rijk. Zou dat geen mooi idee zijn?

gepubliceerd op 2/05/13, 10:24